Ett företag inom Hemtjänst

Ring oss! 08 - 580 111 72

Välkommen till Aktiv hemtjänst

Aktiv hemtjänst erbjuder praktisk hjälp och stöd för att Ni ska ha en fungerande vardag. Vi vänder oss till alla som behöver hjälp. Äldre och personer med funktionsnedsättning är vår största kundgrupp inom service- och/eller omvårdnadinsatser. Målet med våra tjänster är att Ni ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap.

Ni kan få stöd både i och utanför Ert hem!

Mer utförlig information ser Ni under våra Tjänster.

Aktiv hemtjänst bidrar till att våra kunder och deras anhöriga är trygga och får förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi står för den enskildes rätt till integritet och självbestämmande.

För att kunna ta del av tjänsterna behöver Ni ta kontakt med en biståndshandläggare i Er kommun. Se under Länkar. När Ni har fått ett beslut gällanden den insats Ni behöver så står vi gärna till Er tjänst!

Just nu är vi verksamma i Järfälla kommun, Sundbybergs Stad och Stockholm Stad.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som:

  • Hemtjänst (service & omvårdnad)
  • Boendestöd
  • Ledsagning
  • Avlösning